Program Gestiune Stocuri - Avantaje:

 1. Simplu, rapid si complet
  Acest soft permite gestionarea eficienta a stocurilor in timp real si contine toate documentele necesare gestiunii: NIR-uri (nota receptie si constatare diferente), avize, facturi, proforme, chitante, bonuri de consum, bonuri de transfer, raport zilnic, fisa magazie, etc.
 2. Rapoarte avansate
  Posibilitatea de generare a unor raporte avansate precum: Balanta stocurilor, raport de gestiune zilnic, fisa de magazie, raport de achizitii, raport de vanzari, stituatia transferurilor, registru de casa, balanta parteneri, scadentar, situatia obiectelor de inventar. Toate aceste rapoarte pot fi filtrate dupa mai multe criterii, putand fi salvate in Excel, PDF, imagine, trimise prin email, etc.
 3. Evidenta Stocurilor pe gestiuni multiple
  Acest soft de gestiune permite gestiunea stocurilor pe un numar nelimitat de gestiuni. De exemplu puteti crea cu acest program de stocuri o gestiune Depozit si o gestiune Magazin, tinand stocurile separat.

Program Gestiune Gratuit - 30 zile

Descarca Program Facturare Gratuit - JCont Fact
   

Program Gestiune Stocuri - Lista Completa de Facilitati:


 
 Documente - Gestiunea Stocurilor
 • Intocmirea automata a NIR-urilor pe baza documentelor de intrare (facturi, avize)
 • Introducerea facturilor de achizitii si servicii de la furnizori
 • Emiterea de facturi catre clienti
 • Inregistrarea facturilor de achizitii si servicii precum si a facturilor catre clienti in diferite valute (EUR, USD, etc.)
 • Emiterea de facturi proforme
 • Introducerea de facturi storno de achizitii si vanzari
 • Emiterea de Avize si introducerea documentelor pe baza de Aviz
 • Trimiterea de facturi si alte situatii prin email
 • Rapoarte inteligente: Situatia Stocurilor, Balanta stocurilor, Situatia stocurilor pe gestiuni
 • Generarea de Raport de gestiune zilnic, Fisa de magazie, Situatie Obiecte de inventar
 • Definire serii pentru fiecare document in parte
 • Generare automata a numarului de factura
 • Generare automata a numarului de chitanta
 • Posibilitatea de anulare a documentelor emise si introduse (facturi, chitante, avize)
 • Posibilitatea de corectare a documentelor in orice moment
 • Plata sau incasarea se poate face direct din documentul de intrare / iesire
 • Cursul valutar se preia automat de pe internet (de pe situl www.bnr.ro)
 • Facturi emise sau introduse cu / fara TVA (pentru platitori sau neplatitori de TVA)
 • Emitere de facturi cu multiple cote de TVA
 • Posibilitatea emiterii de facturi cu TVA la Incasare (conform cod fiscal 2019)
 • Preluarea automata din internet a informatiilor unui client pe baza codului fiscal. Informatiile ce se pot prelua: Denumire, adresa, Stare TVA (Platitor / Neplatitor)
 • Conversia automata in RON la  emiterea facturilor in diferite valute
 • Creare chitanta direct din factura
 • Afisare pe facturi a mentiunii "TVA la Incasare" in functie de client (daca este sau nu inregistrat cu TVA la Incasare)
 • Produsele se salveaza automat in momentul emiterii de facturi
 • Clientii se salveaza automat in momentul emiterii de facturi
 • IBAN Inteligent (Detectia automata a bancii din contul bancar iban)
Incasare / Plata Documente - Program Gestiune Stocuri
 • Incasarea si plata facturilor prin documente de casa / banca
 • Emitere de documente casa / banca (monetar, chitanta, dispozitie de incasare / plata, ordin plata, extras de cont, foaie varsamant)
 • Incasarea si plata facturilor in lei sau in valuta (EUR, USD, etc)
Nomenclatoare - Program Gestiune Stocuri
 • Nomenclator de Parteneri (furnizori si clienti)
 • Nomenclator de Produse si Servicii
 • Nomenclator de Clase de Produse
 • Nomenclator de Delegati
 • Nomenclator de Unitati de Masura
 • Nomenclator de Curs Valutar
 • Import Parteneri din Excel
 • Import Produse din Excel
Rapoarte - Program Gestiune Stocuri
 • Rapoarte: Facturi, Avize, Proforme, Storno, Chitante, Bonuri de Transfer, Inventariere
 • Situatia Achizitiilor
 • Situatia Transferurilor
 • Situatia Consumurilor
 • Rapoarte Vanzari
 • Situatia Obiectelor de Inventar
 • Rapoarte Incasari
 • Rapoarte Plati
 • Evidenta Furnizorilor
 • Evidenta Clientilor
 • Evidenta facturilor neincasate
 • Extras de Cont
 • Balanta Parteneri: Informatii privind documentele din luna, an cat si soldul pe fiecare partener in parte (afisare facturi clienti si furnizori precum si incasarile si platile aferente)
 • Registru de incasari si plati
 • Registru de Casa in valuta
 • Posibilitatea de generare a declaratiei 394
 • Salvarea rapoartelor in urmatoarele formate: PDF, HTML, RTF, CSV, TEXT, PNG, BMP, GIF, JPEG
 • Trimiterea rapoartelor pe email in urmatoarele formate: PDF, HTML, RTF, CSV, TEXT, PNG, BMP, GIF, JPEG
Modele Documente - Program Gestiune Stocuri
 • Doua modele de NIR-uri (pentru Magazin si Depozit)
 • Doua modele de Rapoarte de Gestiune (unul zilnic si altul lunar)
 • Un model de Lista de Inventariere
 • Un model de Bonuri de Transfer
 • O factura pe o pagina A4
 • O factura pe o pagina A5
 • Doua facturi pe A4
 • Doua facturi pe A4
 • O factura + chitanta pe A4
Personalizare Documente - Program Gestiune Stocuri
 • Personalizare documente cu sigla firmei
 • Personalizare documente cu stampila firmei
 • Personalizare date in antet
 • Introducere de Watermark
Generalitati - Program Gestiune Stocuri
 • Autentificare pe baza de utilizatori si parola
 • Administrare date generale firma
 • Administrare utilizatori
 • Backup zilnic - automat
 • Gestionare de serii nelimitate
 • Setare de serii pe toate tipurile de documente (facturi, avize, chitante, etc)
 • Actualizare automata a aplicatiei si a bazei de dateicatiei si a bazei de date
 • Suport pentru neplatitori de TVA
 • Suport pentru SRL, PFA, II, AF
 • Suport Tehnic Inclus